detail

Programování nástrojů využitelných pro vlastní projekční práce ve vodním hospodářství bylo jedním z impulsů k založení softwarové firmy.

 

Po celou dobu její existence se vzájemná koexistence projektantů a programátorů pod jednou střechou ukazuje být zdrojem pozitivních impulsů pro oba spolupracující „tábory“.

 

Vlastní SW nástroje pomáhají projektantům vytvářet velmi nadstandardní výstupy. Projektanti jsou zdrojem uživatelských požadavků na vývoj a úpravy nástrojů,které programujeme. Dlouhodobá spolupráce vedla ke kultivaci vzájemného dialogu těchto dvou skupin do podoby velmi efektivního „THINK-TANKU“.

 

Našim zákazníkům dlouhodobě nabízíme výsledky našich studií v podobě výstupů nadstandardně zpracovaných formou interaktivních aplikací.


Nabízíme služby:

Studie záplavových území

Posouzení odtokových poměrů

Povodňové plány obcí, ORP a krajů

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací

Plány pro zvládání sucha a nedostatku vody


Použité technologie

Kontaktní osoba

contact

Ivan Blažek
+420 605 245 070
blazek@hv.cz