detail

Nabídnou celou řadu služeb od pořizování dat až po přípravu speciálních GIS výstupů. Se zpracováním GIS máme dlouholeté zkušenosti.

 

Nástroje pro vytváření a provoz mapových aplikací:

 

HV Map

HV Map je moderní webová mapová aplikace, která dokáže zobrazovat celou řadu mapových služeb. Mezi ně patří REST služby ArcGIS Serveru, služby mapového serveru WebMap, OpenStreetMap a další.

 

GIS Klient

Příjemné GUI doplněné o skriptovací jazyk umožňuje vytvářet moderní klient server aplikace konzumující řadu různých služeb. Vytvořené aplikace lze provozovat ve variantách s a bez aplikačního serveru.

 

WebMap

WebMap je komplexní nástroj, který umožňuje připravit, vytvořit, spravovat, provozovat a analyzovat webové mapové aplikace a služby. Obsahuje sadu GUI nástrojů pro jednoduchou tvorbu pokročilých webových mapových aplikací.

Dlaší služby v této oblasti:

Pořizování dat

 • skenování a osazování naskenovaných souborů do geografických souřadnic
 • přesná vektorizace mapových podkladů
 • propojování vektorových dat s databázovými informacemi
 • kontola a opravy topologické a geometrické čistoty dat
 • konverze a exporty dat pro různé software a souřadné systémy

Analýza dat

 • analýzy dat pro potřeby ÚP
 • automatické geokódování (CADR, ZUZI, UIR …)
 • další specializované prostorové analýzy GIS dat
 • analýzy ve 3D

Příprava specializovaných GIS výstupů

 • vizualizace výsledků prostorových analýz nejrůznějších datových sad
 • mapové přílohy studentských prací (PřFUK katedra fyzické geografie)

Příprava specializovaných GIS aplikací

Nástroje pro vytváření a provoz mapových aplikací


Použité technologie

Kontaktní osoba

Josef Beneš
+420 602 262 771
benes@hv.cz