detail

V oblasti informatiky o území nabízíme komplexní paletu služeb od studií proveditelnosti, přes analýzu a návrh informačních systémů, po dodávku software, který píšeme na míru konkrétním případům.

 

Naše informační systémy jsou vždy realizované jako komplex několika vzájemně se podporujících entit, navržených tak, aby koncoví uživatelé měli z celého systému maximální užitek a systém plnil očekávané. Standardně dodávanými komponentami jsou datový model (navržený optimálně s ohledem na efektivní vytěžování datového skladu obslužnými aplikacemi, na možnosti využívané databáze, na charakter ukládaných dat), vlastní data konsolidovaná a naplněná do datového skladu, nástroje na jejich průběžnou údržbu a aktualizaci a nástroje určené k vytěžování databáze (interaktivní publikační aplikace, jednorázové automaticky generované výstupy typu ročenek, zpráv apod., uživatelsky vytvářené ad hoc výstupy atd.).


Workflow vývoje našich aplikací:

Analýza požadavků klienta

Návrh softwarového řešení

Vývoj a iterace

Spuštění a testování

Školení uživatelů

Následná správa systému


Použité technologie

Kontaktní osoba

contact

Petr Hurych
+420 605 245 075
hurych@hv.cz