detail

Více než dvacet let nabízíme komplexní informatickou podporu zpracovatelům územních plánů. Urbanisté, kteří nechtějí ztrácet čas a energii s GIS, ale chtějí odevzdávat kvalitní výstupy u nás najdou dveře otevřené dokořán.


Nabízíme služby:

Zpracování podkladových dat

 • zpracování dat katastru nemovitostí
 • „dráťák“ katastrální mapy v potřebném měřítku
 • mapa druhů pozemků podle evidence katastru nemovitostí
 • data o vlastnictví, druzích pozemků, ochraně pozemků
 • zpracování dat BPEJ – bonitní půdně-ekologické jednotky
 • zpracování dat územně analytických podkladů
 • zpracování podkladů od správců sítí apod.

Zpracování analýz

 • analýzy pro průzkumy a rozbory
 • analýzy záborů
 • analýza viditelnosti
 • dostupnosti

Kompletace výkresové dokumentace

 • zpracování kompletní výkresové dokumentace dle specifikace MINIS
 • pokročilá urbanistická legenda
 • automaticky hlídaný soulad výkresu a legendy

Zpracování kompletních dat územního plánu dle MINIS

 • data topologicky i geometricky čistá
 • data v souladu se standardem MINIS

Webové prezentace územních plánů

 • interaktivní prezentace textové a grafické části územního plánu

Školení GIS pro zpracovatele územních plánů

 • Základy GIS pro zpracovatele územních plánů
 • GIS v územním plánování pro pokročilé

Použité technologie

Kontaktní osoba

contact

Jindřich Poláček
+420 602 379 507
polacek@hv.cz